Jos joku maa maailmassa pystyy
huolehtimaan lapsista, nuorista ja
vanhuksista, niin se on Suomi.

Yksinhuoltajaduunarin lapsena olen kaiken velkaa pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle. Ilman sitä minulla ei olisi ollut varaa saada terveydenhuoltoa, saada lukiossa apua masennukseen tai valmistua perheeni toiseksi ylioppilaaksi. 

Nyt haluan antaa takaisin pitämällä huolta, että jokainen meistä saa tarvitsemaansa tukea ja kunnioitusta. Kenenkään ei pidä joutua kärsimään yhdessä maailman vauraimmista ja tasa-arvoisimmista yhteiskunnista. Me pystymme parempaan.

 

Politiikassa muutosta saavat aikaan ne, jotka kykenevät neuvotellen ja argumentoiden vakuuttamaan yli puoluerajojen. Sillanrakentajat eivät saa paljon huomiota, mutta sitäkin enemmän aikaiseksi.


Nyt päättyvällä valtuustokaudella olen neuvotellut maksuttoman ehkäisyn laajentamisen kaikille alle 25-vuotiaille nuorille, vääntänyt lastensuojelun lisäresurssien turvaamiseksi, sekä ollut mukana käynnistämässä laajat tarkastukset vanhustenhoivan toimipisteisiin hyvän hoidon ja palvelun varmistamiseksi.Työ eriarvoistumisen, kuten hyvinvointierojen kasvun, pysäyttämiseksi on kuitenkin yhä kesken. 

Seuraavat neljä vuotta tietävät myös Vantaalla taloudellisia haasteita. Itseäni vaikeat ajat eivät pelota, päinvastoin koen, että minulla on velvollisuus tarjota aikaani, ideoita ja neuvottelukykyjäni kiperienkin ongelmien ratkaisemiseksi.

 

Vaikeina aikoina myös mitataan miten paljon aidosti välitämme yhteiskunnan heikko-osaisista. 

Haluan rakentaa Vantaata, jossa meillä kaikilla on syntyperästä riippumatta mahdollisuus tavoitella onnellista elämää.

 

Siksi olen ehdolla jatkokaudelle Vantaan valtuustoon. Tervetuloa mukaan muuttamaan Vantaata!
 

received_346300839329274.jpeg

Apua oikealla hetkellä

Toimeenpannaan terapiatakuu. Tarjotaan jokaiselle lapselle ja nuorelle pääsy matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin nuortenkeskus Nupin avulla.

Varmistetaan, että terveyskeskuksiin saa varattua ajan helposti ja nopeasti puhelimessa tai netissä.

Tuetaan lastensuojelun työntekijöitä, jotta kenenkään työkuorma ei muodostu mahdottomaksi ja jokainen lapsi, nuori ja perhe saa tarvitsemaansa tukea.

 

Selvitetään koronan aiheuttama hoitovaje, jotta asiakkaita voidaan ohjata oikeisiin palveluihin.