• Joel Linnainmaki

300 000 suomalaista kärsii psyykkisistä oireista - mikä avuksi?


Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen uuden tutkimuksen mukaan jopa 300 000 suomalaista on kärsinyt korona-aikaan psyykkisistä oireista, kuten ahdistuneisuudesta tai masennuksesta. Se on valtava joukko ihmisiä.


Eniten oireilevat 20-54-vuotiaat naiset sekä pääkaupunkiseudulla asuvat ihmiset. Joka viides 20–54-vuotias nainen ilmoitti kärsivänsä merkittävästä psyykkisestä kuormittuneisuudesta. Vastaavanikäisistä miehistä alle 15 prosenttia raportoi vastaavista oireista. Merkittävintä psyykkinen kuormittuneisuus on Helsingissä, jossa vastaajista 17 % raportoi oireista.


Ei ihme. Koronarajoitukset ovat osuneet erityisen pahasti juuri tänne ja tavallinen arki on jo pitkään näyttänyt olevan etäällä. Samalla on ollut myös vaikeampaa päästä esimerkiksi lääkärin tai hoitajan vastaanotolle.


Tällaisissa tutkimuksissa pitää aina koittaa nähdä ihmiset lukujen takana. Todella moni voi nyt huonosti. Tilanne helpottunee kun rajoituksista päästään eroon ja entistä useampi saa rokotteen. Mutta kaikkia ihmisiä tämä ei enää auta. Meillä tulee olemaan koronan jälkeenkin valtavasti tekemistä ahdistuksen, masennuksen ja yksinäisyyden kokemusten poistamisessa ja helpottamisessa. Tätä kutsutaan koronan hoitovelaksi.


Haaste on suuri koska monet palvelut, esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepuolella, olivat tukossa jo ennen koronaa. Tarvitaan siis uusia panostuksia, jotta jokainen apua tarvitseva saa tukea ja pysyy kiinni yhteiskunnassa.


Tässä omaa to-do listaani hoitovelan purkamiseksi:


✅ Otetaan käyttöön koululaisille mielenterveyden ensiapukurssi, joka auttaa tunnistamaan kun kaveri voi huonosti, sekä säätelemään omaa vointia ja pyytämään apua.


✅ Perustetaan toinen nuortenkeskus Nuppi, joka tarjoaisi matalan kynnyksen apua nuorille länsi-Vantaalla.


✅ Helpotetaan ajanvarausta terveyskeskuksiin ja kokeillaan aukiolojen laajentamista iltoihin.


✅ Toimitaan yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa vanhusten yksinäisyyden helpottamiseksi kaveritoiminnalla.


✅ Tehdään määräaikaisia lisäpanostuksia niihin palveluihin, joihin koronan vuoksi kohdistuu eniten jonoja. Oleellista olisi saada jonot purettua.