• Joel Linnainmaki

Valtuustoaloite kehitysvammaisten työllistymisen tukemiseksiTein maanantain kaupunginvaltuuston kokouksessa aloitteen kehitysvammaisten työllistämisen tukemiseksi ja työmahdollisuuksien kartoittamiseksi. Aloitteen allekirjoitti lisäkseni 25 muuta valtuutettua, mikä takaa aikanaan aloitteen vastauksen käsittelyn valtustossa. Kiitokset Helsingin kaupunginvaltuutettu Kati Juvalle (Vihr.) inspiraatiosta!


Aloite kokonaisuudessaan löytyy tästä alta.

---

"Kehitysvammaliiton mukaan Suomessa on noin 30 000 työikäistä kehitysvammaista henkilöä, joista vain noin 500-600 on työsuhteisessa palkkatyössä. Vantaan kaupunki voisi nykyistä laajemmin tukea kehitysvammaisten työllistymistä kartoittamalla yksityisen sektorin työllistämismahdollisuuksia, sekä työllistämällä itse laajemmin kehitysvammaisia henkilöitä. Osana tätä tulisi tarjota riittävää yksilöllistä tukea työllistymistä varten.

Monet kehitysvammaiset osallistuvat erilaisiin työ- ja päivätoimintoihin. Työtoiminnasta ei makseta palkkaa, koska kyseessä on sosiaalipalvelu. Työtoimintaan osallistuvalle voidaan kuitenkin maksaa työosuusrahaa, jonka suuruudesta kunta päättää. Päivätoimintaa tarjotaan vaikeavammaiselle työkyvyttömälle henkilölle, jonka toimintarajoite on niin vaikea, että se estää häntä osallistumaan työtoimintaan. Kehitysvammaisten eläke on yleensä matala, joten työosuusrahat voivat olla tärkeä henkinen kannustin.

Yllä esitetyn johdosta me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vantaan kaupunki

1.) kartoittaa kehitysvammaisten työllistymismahdollisuuksia yksityiselle sektorille

2.) ryhtyy toimiin, jotta kaupunki työllistäisi enemmän kehitysvammaisia ihmisiä

3.) selvittää mahdollisuutta päivä- ja työtoiminnassa olevien kehitysvammaisten työosuuskorvausten korottamiseksi"