• Joel Linnainmaki

Maailman luontopäivä


Tänään vietetään maailman luontopäivää, jonka tarkoitus on muistuttaa luonnon monimuotoisuudesta ja sen haavoittuvaisuudesta. Ajankohtainen muistutus.


Lähimetsät ja -luonto ovat tärkeä arjen henkireikä. Erityisen tärkeältä ne ovat tuntuneet kuluneen koronavuoden rajoitusten keskellä. Vantaan osalta iso kysymys on miten kaupunki voi jatkaa nopeaa kasvua ilman, että lähiluontomme vaarantuu ja kärsii?


Tämän yhtälön ratkaisemisessa kaavoitus on keskiössä. Rakentamalla uusia asuntoja ja yritysalueita nykyisten kaupunginosien yhteyteen säästämme samalla lähiluontoamme. Kasvun pitää siis kohdistua kaupungin sisään, ei ulospäin. Emme tarvitse uusia laajoja naapurustoja, vaan enemmän tiivistä ja asukkaiden kannalta toimivaa kaupunkia, jossa jokainen pääsee nopeasti myös lähimetsien pariin.


Toinen tärkeä lähiluontoamme koskeva kysymys on purojen ja Vantaanjoen vesistön tila, sekä kalakantojen elpyminen. On aivan oleellista, että pidämme huolen lähivesistöistä. Kalakantoja varmasti auttaisi jos nykyisiä pienpatoja voitaisiin purkaa tai niiden yhteyteen rakentaa kalaportaita.


On meidän tehtävämme varmistaa, että myös tulevat sukupolvet pääsevät nauttimaan lähimetsistä ja monimuotoisesta luonnosta.