• Joel Linnainmaki

Miksi äänestäisit minua? Kuusi hyvää syytä harkita!Etsitkö eriarvoisuutta torjuvaa, ihmisoikeuksia puolustavaa, arvoliberaalia ehdokasta, joka saa aikaan tuloksia puheiden sijaan? Tässä olisi yksi!


Kuntavaalit käydään huomenna sunnuntaina 13.6. Kuntavaaleissa on paljon pelissä, nimittäin kehityksen suunta seuraavan neljän vuoden ajan. Kaupungeissa voidaan päättää paremmasta tulevaisuudesta ihmisille, lähiluonnolle ja ilmastolle – jos niin halutaan. Mikäli vielä mietit, ketä äänestäisit tai sitä miksi äänestää minua niin tässä Atte Harjanteen hyvän tekstin innoittaman kuusi syytä!

1. Haluat valtuutetun, jolle eriarvoisuuden torjunta on prioriteetti.


Vielä 2020-luvullakin Suomessa lääkärin lapsesta tulee todennäköisemmin lääkäri, kuin kaupankassan lapsesta ja todennäköisesti lääkärin lapsi elää pidempään ja voi elämänsä aikana paremmin kuin duunarin lapsi. On väärin, että oma tai perheen tausta voi rajoittaa ihmisen mahdollisuuksia elämässä kyvyistä, taidoista ja ahkeruudesta riippumatta. Mielestäni politiikan tehtävä on torjua tällaista eriarvoisuutta, siis koulutus-, terveys- ja hyvinvointierojen kasvua.


Haluan rakentaa Vantaata, jossa meillä kaikilla on syntyperästä riippumatta mahdollisuus tavoitella onnellista elämää. Tätä työtä haluan jatkaa tulevalla valtuustokaudella.


2. Haluat arvoliberaalin valtuutetun, joka puolustaa perus- ja ihmisoikeuksia.


Olen arvoiltani liberaali perus- ja ihmisoikeuksien edistäjä. Jokaisen ihmisen ihmisarvo on jakamaton ja puolustamisen arvoinen. Kunnissa tehdään paljon päätöksiä, joilla ihmisoikeuksia voidaan edistää, esimerkiksi vammaisten henkilöiden asumiseen ja kuljetuspalveluihin, vanhusten hoitoon, paperittomien ihmisten terveydenhuoltoon, syrjäytymiseen, vähemmistöjen kielenopetukseen tai sateenkaariväen oikeuksiin liittyen. Ääni minulle on ääni ihmisoikeuksien puolustamiselle valtuustossa.


3. Haluat valtuutetun, joka saa aikaan tuloksia ja ratkoo ihmisten ongelmia.


Politiikka näyttää usein mediassa ja somessa nykyään huutokilpailulta tai joukkotappelulta. Monelle voi tulla vaikutelma, että nopein tai vihaisin saa asiansa läpi. Oma kokemukseni on päinvastainen. Usein politiikka on taimien istuttamista. Uutta ideaa tai aloitetta saa harvoin heti läpi. Asioiden juurtuminen vie aikaa ja vaatii paljon vaivaa ja peräänkatsomista, joskus vuosien ajan. Muutos vaatii pitkäjänteisyyttä, neuvottelukykyä ja eteenpäinkatsomista.


Puhumisen sijaan olen aina pitänyt tekoja tärkeämpinä. Nyt päättyvällä valtuustokaudella (2017-2021) muun muassa neuvotellut läpi maksuttoman ehkäisyn laajentamisen kaikille alle 25-vuotiaille nuorille, ollut mukana asettamassa kattoa lastensuojelun työntekijöiden asiakasmäärille, tukenut lastensuojelun resurssien kasvattamista, ollut päättämässä ikäihmisten asumispalvelujen laadun valvonnan kiristämisestä, selvityttänyt toisella asteella opiskelun kustannukset ja torpannut terveyskeskusten asiakasmaksujen korotukset.


Ääni minulle on ääni ihmisten ongelmien ratkaisuun keskittyvälle valtuutetulla, joka on jo saanut aikaan tuloksia valtuustossa.


4. Haluat valtuutetun, joka osaa neuvotella kaikkien kanssa.


Politiikassa asioita ei saa yksin läpi. Käytännössä tarvitaan tukea myös muilta valtuutetuilta ja puolueilta. Tämän vuoksi muutosta saavat aikaan ne, jotka kykenevät neuvotellen ja argumentoiden vakuuttamaan yli puoluerajojen. Sillanrakentajat eivät saa paljon huomiota, mutta sitäkin enemmän aikaiseksi. Vaikka olen useiden puolueiden kanssa eri mieltä asioista, joskus jyrkästi eri mieltä, tulen toimeen kaikkien puolueiden edustajien kanssa. Kyllä, myös perussuomalaisten. Tämä ei tarkoita omista arvoista tinkimistä. Asioista voidaan riidellä, vaikka ihmiset eivät vihaisi toisiaan.


Jos äänestät minua, saat valtuutetun, joka ymmärtää, että vantaalaisten kannalta tärkeintä on riitelyn sijaan, millaisia päätöksiä valtuustossa saadaan aikaan.


5. Haluat valtuutetun, johon saa yhteyttä myös vaalien jälkeen.


Mielestäni valtuutetun tehtävä on asiakaspalvelua. Työ alkaa vaalien jälkeen.


Tämän vuoksi olen laatinut vantaalaisille palvelulupauksen, mikäli tulen valituksi jatkokaudelle:


· Olen tavoittavissa myös vaalien jälkeen.

· Vastaan kaikkiin viesteihin.

· Neuvottelen tuloksia riitelyn sijaan.

· Perehdyn ja päätän tietoon perustuen.


6. Haluat valtuutetun, joka lähestyy taloutta pragmaattisesti.


Olen aina ajatellut, että parhaimmillaan Vihreissä yhdistyvät vasemmistolainen heikoimmista välittävä sosiaali- ja terveyspolitiikka, sekä oikeistolainen huolellinen taloudenhoito ja yrittäjämyönteisyys. Kansanedustaja Atte Harjanne on osuvasti kuvannut Vihreiden olevan Suomen johtava pro-market puolue. Pro-market-politiikka pyrkii edistämään toimivien markkinoiden luomista, yksittäisten suuryritysten vakiintuneiden etujen puolustamisen sijaan.


Mielestäni kaupungin taloutta ei pidä hoitaa ideologisesti, etukäteen linjaten mitä voidaan tai ei voida tehdä. Taloudenhoito ei ole mikään huutokilpailu. Veronkorotukset ja sopeutukset ovat talouspoliittisia keinoja hoitaa taloutta ja keinot täytyy valita sen mukaan, mikä on tehokkainta ja järkevintä kunkin ongelman ratkaisemiseksi.


Ääni minulla on ääni pragmaattiselle ja kiihkottomalle pro-market taloudenhoidolle ja yrittäjämyönteisyydelle.


Lopuksi


Vanhan sanonnan mukaan vaaleissa ei ikinä löydä ehdokasta, jonka kanssa on 100 % kaikesta samaa mieltä, ellei itse lähde ehdolle. Kaikesta ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta uskon, että äänestäjän kannalta on tärkeää tietää millaisia asioita ja arvoja ehdokas edustaa ja miten hän niitä edistäisi valtuustossa. Toivon, että tästä tekstistä on tässä mielessä ollut sinulle hyötyä. Linkit:

Miksi äänestäisit numeroa 786? Tässä vielä viisi hyvää syytä https://atteharjanne.fi/2021/06/06/aanestaisit-numeroa-786-tassa-viela-viisi-hyvaa-syyta/

”Huippu jätkä, väärä puolue” – ei, olen juuri oikeassa puolueessa ja tässä kolme syytä siihen

https://atteharjanne.fi/2017/03/04/huippu-jatka-vaara-puolue-juuri-oikeassa-puolueessa-tassa-kolme-syyta/


Miten eriarvoisuutta torjutaan?

https://www.linnainmaki.com/post/miten-eriarvoisuutta-torjutaan


Mitä sain aikaan valtuustokaudella 2017-2021?https://www.linnainmaki.com/post/mit%C3%A4-sain-aikaan-valtuustokaudella-2017-2021