• Joel Linnainmaki

Mitä sain aikaan valtuustokaudella 2017-2021?


Politiikka näyttää usein mediassa ja somessa nykyään huutokilpailulta tai joukkotappelulta. Monelle voi tulla vaikutelma, että nopein tai vihaisin saa asiansa läpi.

Oma kokemukseni on päinvastainen. Usein politiikka on taimien istuttamista. Uutta ideaa tai aloitetta saa harvoin heti läpi. Asioiden juurtuminen vie aikaa ja vaatii paljon vaivaa ja peräänkatsomista, joskus vuosien ajan. Muutos vaatii pitkäjänteisyyttä, neuvottelukykyä ja eteenpäinkatsomista. Muutos ei myöskään tapahdu yksin tekemällä vaan vaatii aina tukea sekä omilta, että muiden puolueiden edustajilta. Politiikka ei ole yksilölaji.

Näiden syiden vuoksi on hyvä välillä pysähtyä katsomaan mitä ongelmia on saatu ratkottua ja missä on vielä työtä tehtävänä. Päätin tästä näkökulmasta koota kuuden kohdan listan asioista, joita olen nyt päättyvällä valtuustokaudella (2017-2021) ollut mukana edistämässä ja saamassa läpi valtuustossa, sekä sosiaali- ja terveyslautakunnassa.


Tämä ei ole kattava listaus kaikesta mitä olen tehnyt, vaan nostoja mielestäni tärkeistä ja suuremmista kokonaisuuksista.

Listalla päässeiden muutosten lisäksi olen muun muassa tukenut subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamista Vantaalle, vegaaniruokailun mahdollistamista sitä haluaville lapsille ja nuorille, pikaratikan rakentamista, asunnottomien hätämajoituksen laajentamista, paperittomien äitien ja lasten terveyspalveluiden järjestämistä, terveysasemien iltavastaanottojen käyttöönottoa ja puhelinpalvelujen ongelmien korjaamista, omaishoitajien ylimmän palkkioluokan palauttamista, vammaisten kuljetuspalvelujen järjestämistä asiakkaiden toiveiden pohjalta, lähimetsien huomioimista monissa eri kaavoissa, kaupunginosien välistä eriytymistä torjuvaa myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa, ynnä monia muita asioita.

Mutta itse asiaan. Alla kuusi nostoa päättyvältä valtuustokaudelta.

1.) Maksuton ehkäisy laajeni kaikille alle 25-vuotiaille nuorille.

Ennen tätä valtuustokautta Vantaa tarjosi alle 20-vuotiaille nuorille maksutonta ehkäisyä. Tutkimusten mukaan maksuton ehkäisy vähentää abortteja ja tauteja, sekä lisää hyvinvointia ja terveyttä. Lisäksi se säästää kaupungilta rahaa koska ongelmien ennaltaehkäisy on halvempaa kuin jälkihoito.

Tämän vuoksi esitin sosiaali- ja terveyslautakunnassa maksuttoman ehkäisyn laajentamista kaikille alle 25-vuotiaille nuorille. Esitys sai lautakunnan yksimielisen tuen ja se kirjattiin toimialan seuraavan vuoden budjettiin, jolloin siitä tuli todellisuutta.

Muutoksen ansiosta jokainen alle 25-vuotias vantaalainen nuori on nykyään oikeutettu pitkäaikaiseen ehkäisyvälineeseen.

2.) Lastensuojelun työntekijöiden asiakasmäärille asetettiin katto.

Vantaan lastensuojelun ongelmat ovat jo pitkään olleet yleistä tietoa. Yksi suurimmista ongelmista valtuustokauden alussa oli se, että yhdellä lastensuojelun työntekijällä saattoi olla jop 70 lasta asiakkaanaan. Käytännössä työntekijä ei mitenkään voinut ehtiä perehtyä jokaisen lapsen tai perheen tilanteeseen. Tilanne ei ollut hyvä kenenkään kannalta.

Vastauksena ongelmaan SDP:n ja Vihreiden ryhmät tekivät yhteisen aloitteen lastensuojelun sosiaalityön maksimiasiakasmäärän rajoittamisesta 30 lapseen työntekijää kohden. Kirjoitin aloitteen pohjan ja se sai taakseen valtuuston enemmistön tuen, jolloin siitä tuli vallitseva käytäntö ja tavoite kaupungissa.

3.) Lastensuojelu sai lisäresursseja.

Pelkkä asiakasmitoituksen asettaminen ei tietenkään yksin ratkaissut lastensuojelun ongelmia. Tämän vuoksi päätimme lautakunnassa yksimielisesti 12 kohdan toimenpideohjelmasta, jolla halusimme tukea työntekijöiden jaksamista, tehostaa rekrytointeja, helpottaa asiaksruuhkia ja parantaa työilmapiiriä. Toimenpidelista oli hyvin poikkeuksellinen ja kattava. Vastaavaa tuskin on Vantaalla nähty vuosikymmeniin. Lautakunta muun muassa päätti ottaa käyttöön systeemisen sosiaalityön mallin (ns. Hackneyn mallin), lisäsi työntekijäresursseja (ml. 9 määräaikaista erityissosiaaliohjaajaa), helpottaa työntekijöiden opiskelua työn ohessa, tukea uusia työntekijöitä asunnon löytämisessä, sekä asetti lähtökohdaksi kaikelle kehittämiselle henkilöstön ottamisen mukaan kehittämistyön suunnitteluun.

Kaikki ongelmat eivät ole tulleet vieläkään ratkaistuksi, mutta paljon on tultu eteenpäin.

4.) Ikäihmisten asumispalvelujen laadunvalvontaa kiristettiin.

Vuoden 2019 eduskuntavaalien alla vanhusten asumispalvelujen ja laitoshoidon valvonnassa paljastui merkittäviä puutteita eri puolilla Suomea. Ongelmat koskivat erityisesti yksityisiä palveluntuottajia, mutta puutteita oli myös kuntien tuottamissa palveluissa. Perinteisesti vanhusten asumispalvelujen ja laitoshoidon laatua on Vantaalla valvottu ennalta ilmoitetuilla valvontakäynneillä. Tarkastuksia ei välttämättä myöskään suoritettu joka vuosi. Ideana oli ollut, että jos palvelun tuottajalle kerrotaan etukäteen milloin tarkastajat ovat tulossa yritys tai kaupungin yksikkö ehtii valmistautua huolellisemmin esittelemään toimintaansa.

Paljastuneiden puutteiden vuoksi päätimme lautakunnassa huomattavan kiristyksen tarkastuksiin. Lautakunnan päätöksen myötä yllätystarkastuksia alettiin tehdä jokaiseen asumispalvelun ja laitoshoidon yksikköön. Käynneillä on havaittu puutteita muun muassa huumaavien lääkkeiden säilytyksessä, lääkkeiden lämpötilaseurannassa, vakituisen henkilöstön mitoituksessa ja virkistystoiminnan järjestämisessä. Sama tarkastuskäytäntö on yhä voimassa. 5.) Toisella asteen opiskelemisen kustannukset selvitettiin.

Oppivelvollisuuden laajenee tämän vuoden elokuussa ja samalla toisen asteen opiskelumateriaaleista tulee oppilaille maksuttomia. Monessa kunnassa on jouduttu yllättävien kulujen eteen, koska kenellekään ei ole ollut täysin selvää miten paljon toisella asteella opiskelu oikeastaan on maksanut ja miten paljon kunnalle siis nyt siirtyy uusia kustannuksia.

Tein Vantaalla jo vuonna 2017 aloitteen toisen asteen kustannusten laskemisesta, sekä pienituloisten opiskelijoiden tukemisesta. Olin erityisen huolissani siitä joutuvatko pienituloisesta perheestä tulevat lukio- tai ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat keskeyttämään opintojaan rahapulan vuoksi. Aloitteessa esitin, että kaupunki selvittää missä määrin toisen asteen koulutuksen keskeytykset johtuvat taloudellisista syistä, mitä toisella asteella opiskelu Vantalla maksaa, sekä selvittämään miten kaupunki voisi paremmin tukea opiskelijoita näissä kustannuksissa.

Iloisena lisävaikutuksena Vantaalla on siis jo pidemmän aikaa tiedetty, millaisia uusia velvollisuuksia kaupungille tulee oppivelvollisuuden laajentumisen vuoksi. Tärkeintä on kuitenkin se, että jokaisella oppilaalla on jatkossa varaa opiskella toinen aste loppuun ilman huolta omasta tai perheen varallisuudesta.

6.) Terveyskeskusten asiakasmaksuja ei korotettu.

Terveyskeskusten vastaanotto maksuista kertyy kaupungille vain pientä tuloa, mutta niiden kustannukset voivat olla suuria, jos ihmiset eivät saa oikea-aikaista hoitoa, tai maksuja päätyy ulosottoon. Pelkästään vuonna 2016 yli 400 000 sosiaali- ja terveysmaksua päätyi ulosottoon. Käytännössä maksuvaikeudet kasautuvat Suomessa niille pienituloisille ihmisille, joilla on jo muutenkin vaikeaa. Tämä lisää eriarvoisuutta, sekä terveys- ja hyvinvointieroja. Näistä syistä pidimme kuluneella valtuustokaudella kiinni siitä, ettei terveyskeskusten asiakasmaksuja korotettu. Maksuihin tehtiin ainoastaan inflaatiotarkastuksia. Tämä siitä huolimatta, että maksujen korotuksia perusteltiin säästöillä, ja hallitus nosti maksujen kattoa eli maksuja olisi voinut korottaa merkittävästi verrattuna aiempaan. Olen tästä linjasta ylpeä. On väärin, että köyhyys ja sairaudet kulkevat käsikkäin.

----

Paljon siis tuli tehtyä ja olin monessa mukana. Valmiste ei kuitenkaan tullut ja sen vuoksi haen jatkokautta Vantaan valtuustoon. Tulevalla valtuustokaudella haluan erityisesti olla mukana edistämässä terveysasemille pääsyn nopeuttamista, lapsiperheköyhyyden poistamista, perheneuvolan jonojen purkua, Vantaan pikaratikan rakentamista, sekä nuorten mielenterveyspalveluiden laajentamista. Jos koet nämä teemat kannatettavaksi voit osoittaa tukesi työlle eriarvoisuuden, terveys- ja hyvinvointierojen torjumiseksi Vantaalla äänestämällä minua numerolla 346.