• Joel Linnainmaki

Nuorten pahoinvointi lisääntynyt – Vantaalle tarvitaan toinen nuortenkeskus NUPPI


Teksti on julkaistu Vantaan Sanomissa. Muutama lisätyöntekijä ei kirjoittajien mielestä enää riitä avuksi nuorten mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvien ongelmien hoitamisessa.

Nuorten pahoinvointi ja mielenterveysongelmat ovat jälleen otsikoissa. Monen nuoren vointi on pahentunut kevään mittaan.

Useisiin tärkeisiin palveluihin pääsee tällä hetkellä vasta monen viikon jonotuksen jälkeen. On vaikea kuvitella, että pohjalle vajonnut nuori jaksaisi odottaa viikkokaupalla avun saantia.

Vantaalla sosiaali- ja terveyslautakunta on ottanut haasteen vastaan ja käynnistänyt työn nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden parantamiseksi. Myös nuoret ja vanhemmat on kutsuttu mukaan tähän työhön.

Nuorten oma toive on ollut parantaa pääsyä etenkin matalan kynnyksen palveluihin, sekä kehittää juuri nuorille suunnattua viestintää. On tärkeää, että yhdessä nuorten kanssa kehitetyt ideat otetaan mukaan myös Vantaan tuleviin koronanjälkihoitoa koskeviin suunnitelmiin.

Olemme jo pitkään olleet huolissamme nuorten mielenterveyden haasteiden lisääntymisestä ja niihin saatavan avun ongelmista. Nuorille on Vantaalla olemassa nuortenkeskus Nuppi, matalan kynnyksen palvelu, josta nuori voi saada tukea niin mielenterveyden, pelaamisen kuin päihteidenkäytönkin ongelmiin.

Nuorten turvatalo ja Nuppi tekevät myös tärkeää yhteistyötä. Nuppia on kuitenkin jo vuosia vaivannut pitkät jonot ja aliresursointi, joka vie pohjaa palvelun perusajatukselta: ovesta sisään kävelevä nuori saa apua heti ja ilman lähetettä.

Olemme vuosittain kaupungin budjetista päätettäessä esittäneet Nuppiin lisää työntekijöitä. Valitettavasti ongelmaa ei vielä ole saatu ratkaistua eikä resursseja ole toiveistamme huolimatta lisätty.

Nuorten pahoinvointiin ei voida mielestämme enää puuttua vain muutamalla lisätyöntekijällä. Vantaalla on tarvetta toiselle Nupille, joka palvelisi Länsi-Vantaan nuoria ja auttaisi merkittävästi jonojen purkamisessa. Kannatamme lämpimästi toisen Nupin perustamista ja tulemme hakemaan asialle tukea myös kuntavaaleissa.

Joel Linnainmäki, erityisavustaja, kaupunginvaltuutettu, vaaliehdokas (vihr.) Eve Rämö, perhetyöntekijä, kaupunginvaltuutett, vaaliehdokas (vihr.)