• Joel Linnainmaki

Sisäilmaraportit maksutta kuntalaisille


Tänään valtuustossa moni oli huolestunut sisäilma-asioista. Valtuustossa jätettiin kaksi aloitetta sisäilmakuntoraporttien maksuttomasta saannista. Yhden teki oma vihreä ryhmäni ja toisen SDP:n ja Kokoomulsen ryhmät. Toivottavasti asia saadaan tällä yhteisellä tahtotilalla kuntoon.


Alta löydät koko aloitteen tekstin.


Aloite Rakennusten kuntotiedot luovutettava kuntalaisille maksutta


Vantaan kaupunki on ilmoittanut ryhtyvänsä veloittamaan käsittelymaksun (50 e/alkava tunti) rakennusten kuntoraportteja tilaavilta kuntalaisilta. Maksullisuutta perustellaan julkisuuslain perusteella salassa pidettävän tiedon raporteista poistamisesta aiheutuvalla työllä. Esimerkiksi yhden kuntoraportin tilaamisen hinnaksi oli ilmoitettu noin kolmen tunnin työ, 150 euroa.


Kaupunginvaltuustossa, kaupunginhallituksessa, teknisessä lautakunnassa ja sisäilma-asioiden neuvottelukunnassa on käyty keskustelua rakennusten kuntotietojen julkisuudesta jo pitkään. Kaupunki on vakuuttanut, että sisäilmaa koskevien tietojen jakamisessa pyritään suurimpaan mahdolliseen lainsäädännön mahdollistamaan avoimuuteen.


Vanhempainyhdistyksillä ja kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus nähdä ja tutustua kuntoraportteihin ilman erikseen perittävää maksua. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta on perusteltua, että rakennusten kuntotiedot ovat kaikkien kuntalaisten saatavissa riippumatta tulotasosta. Rakennusten kuntotietojen mahdollisimman avoin saatavuus edistää luottamusta.


Me aloitteen allekirjoittajat vaadimme, että kaupunki luopuu maksun perimisestä kuntoraporteista. Kuntotietojen maksullisuus on ristiriidassa avoimuuden periaatteen kanssa. Luottamuksen rakentaminen edellyttää avoimuutta