• Joel Linnainmaki

Tervetuloa seuraavat 100 000 vantaalaista


Havainnekuva Vantaan tulevasta pikaratikasta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tänään (25.1.21) uuden yleiskaavan, joka ohjaa rakentamista ja kaupunkisuunnittelua seuraavat vuosikymmenet. Tärkeimpiä asioita yleiskaavassa on varaus Vantaan tulevalle pikaratikalle, sekä varautuminen 100 000 uuteen vantaalaiseen vuoteen 2050 mennessä.


Alla puheenvuoroni valtuustossa kokonaisuudessaan.

---

"Arvoisa puheenjohtaja,

Tällä yleiskaavalla varaudumme ja toivotamme tervetulleeksi yli 100 000 uutta vantaalaista vuoteen 2050 mennessä. Nyt päätettävä yleiskaava ohjaa mihin väestönkasvu kaupungissa kohdistuu: siis mihin koteja, työpaikkoja ja toimistoja rakennetaan, miten ihmiset liikkuvat ja missä vantaalaiset pääsevät luonnon pariin. Kyseessä on varmasti valtuustokauden kauaskantoisimpia päätöksiä.


Jatkossa kaupungin kasvu keskitettäisiin nykyisiin kaupunkikeskuksiin, erityisesti Kivistön, Myyrmäen ja Tikkurilan suuralueille. Uusia Kivistön kaltaisia projekteja ei aloiteta, vaan nykyistä kaupunkia tiivistetään. Tämä on viisas päätös. Kaupungistuminen on yksi suurimpia globaaleja trendejä. Yhä isompi osa talouden kasvusta, teknologisesta kehityksestä ja uusista innovaatioista tapahtuu kaupungeissa. Kansainvälisenä lentokenttäkaupunkina ja isona työpaikkakeskittymänä Vantaalla ja vantaalaisilla on kaikki edellytykset hyötyä tästä trendistä.


Olemme siis jatkossa entistä vähemmän maalaiskunta ja entistä enemmän kaupunki, mutta samalla kaupungin tiivistäminen säilyttää myös vanhaa. Jatkossakin runsaat lähimetsät, viljavat pellot ja Vantaanjoki ovat osa vantaalaisuutta.

Monilla pientaloalueilla on herännyt huoli siitä ollaanko nyt tuhoamassa kaikki vanha, menettävätkö pientaloalueet luonteensa. Ymmärrän huolen. Se on valtuustossa kuultu ja otettu vakavasti. Yhteinen tahtotila on selvä: vanhoja pientaloalueita ei haluta hävittää, vaan säilyttää. Jatkossakin meiltä löytyy tilaa eri asumismuodoille ja eri elämäntilanteissa oleville ihmisille.


—-


Yksi yleiskaavan tärkeimpiä päätöksiä koskee varausta tulevalle ratikalle. Vantaan ratikka kulkisi Helsingin Mellunmäestä Hakunilan ja Tikkurilan kautta lentokentälle.


Moni valtuutettu on jo ehtinyt profiloitumaan ratikan vastustajana, vaikka hanketta vasta selvitetään. Näitä näkemyksiä on itseni vaikea ymmärtää.


Ratikka olisi kaupungin suurin investointi itä-Vantaan lähiöihin sitten niiden rakentamisen. Ratikka yhdistäisi Hakunilan paremmin muuhun kaupunkiin, parantaisi huomattavasti joukkoliikenneyhteyksiä, nostaisi maan ja kiinteistöjen arvoa ja mahdollistaisi tiiviimmän kaupungin rakentamisen ratikan varrelle.


Pääsyyksi ratikan vastustamiselle sanotaan sen kallis hintalappu. Kuitenkin kaikki investoinnit maksavat. Se on investointien luonne. Vantaa on kasvava kaupunki ja investointeja on uskallettava tehdä. Oikein ja viisaasti toteutettuna ne kyllä maksavat itsensä takaisin.

Itse uskon, että myös itä-vantaalaiset ansaitsevat hyvät joukkoliikenneyhteydet ja uusia investointeja, joita ratikka mahdollistaisi.


Vantaan tulevaisuuden ja menestyksen kannalta en keksi tärkeämpää investointia. "