• Joel Linnainmaki

Valtuustokysely oppivelvollisuuden laajentamisen kustannuksista


Oppivelvollisus laajenee koskemaan tänä keväänä 9. luokalla olevia oppilaita. Peruskoulun jälkeen heillä on velvollisuus hakeutua 2. asteen koulutukseen. Vastineeksi jatkossa kalliit oppimateriaalit kuuluvat kuntien, ei opiskelijoiden kontolle. Tämä takaa kaikille tasapuolisen mahdollisuuden hakeutua jatkokoulutukseen perheen taustasta riippumatta.


Mediassa on viime päivinä kuulunut paljon huolestuneita ääniä oppivelvollisuuden laajentamisen kustannuksista. Monissa kunnissa on kuulema "piikki auki" tietokoneiden ja oppikirjojen harkintaa varten. Kentän laidalla kokoomus samanaikaisesti huutelee, että tästä he ovat kokoajan varoittaneet.


Kaiken järjen mukaan Vantaalla ei tällaista tilannetta pitäisi olla. Valtuusto on jo 2017 aloitteestani edellyttänyt virkamiehiä selvittämään toisen asteen kustannukset ja miettimään miten pienituloisten perheiden nuoria voitaisiin tukea. Homman pitäisi siis olla meillä hanskassa nyt kun oppivelvollisuus vihdoin laajenee.


Jotta asiaan saataisiin selvyys jätin alla olevan valtuustokyselyn virkakunnan vastattavaksi. Kiinnostuksella odotan vastausta.

---

Valtuustokysely, 22.1.2021


Vantaan kaupunki on uutisoinut uuden oppivelvollisuuslain laajentuvan koskemaan tänä keväänä 9. luokalla olevia oppilaita. Valtakunnallisten uutismedioiden mukaan kunnat ja kaupungit ovat olleet huonosti varautuneita oppivelvollisuuden laajentamiseen. Monessa kunnassa on uutisten mukaan "piikki auki" tietokoneiden ja oppikirjojen hankintaa varten, eivätkä kunnat osaa lainkaan arvioida kuluja. Tämä on vaikeuttanut kuntien talouden suunnittelua.


28.8.2017 jätti lisäkseni 49 muuta kaupunginvaltuutettua aloitteen toisen asteen koulutuksen kustannusten selvittämisestä sekä niiden laskemisesta. Aloitteen tarkoituksena oli selvittää millaisia kuluja toisen asteen opiskelijoille aiheutuu opiskelusta, sekä selvittää millaisia tukimalleja tai oppimateriaalien tarjontatapoja toisella asteella voitaisiin antaa ja millaisia kustannuksia tämä aiheuttaisi kaupungille.


Vastauksessaan valtuustolle sivistystoimen toimiala ja kaupunginhallitus kuvasivat tutkintokohtaiset kustannusten vaihtelevan 35,00- 980,00 euron välillä. Vastauksessa on myös liitteenä koulutuksen vuosittaiset kustannukset opiskelijalle perustutkinnoittain.

Kysynkin asiasta vastaavalta viranhaltijalta:


1.) Ovatko Vantaan kaupunki ja sivistystoimi riittävästi varautuneet taloudellisesti ja toiminnallisesti oppivelvollisuuden laajentamiseen?

2.) Onko Vantaan kaupungilla tiedossa miten paljon vuosittaisia lisäkustannuksia oppivelvollisuuden laajentumisesta kaupungille aiheutuu?

3.) Millä toimenpiteillä Vantaa aikoo varmistaa oppivelvollisuuden laajentamisen sujuvan käyttöönoton, sekä sen ettei kaupungille synny vastaavia ongelmia, kuin mediassa on uutisoitu monen muun kunnan kohdalla?