• Joel Linnainmaki

Yhteiset rahat on käytettävä tarkasti


Vantaalaisten yhteisiä varoja on käytettävä tehokkaasti ja oikein. Nyt näin ei ole tehty. Kaupungin konserniohjaus on epäonnistunut.


Vantaa ja kaupungin tytäryhtiö ovat ajautuneet oikeusriitaan edellisen tilintarkastusyhteisönsä kanssa verokonsultoinnin vuoksi. Riidan vuoksi Vantaa joutui kilpailuttamaan viime vuoden tilintarkastuksen kaksi kuukautta ennen vuoden päästöstä ja samasta syystä saimme tulevan neljävuotiskauden tilintarkastusta varten vain yhden ylihintaisen tarjouksen.


Kaupungille on asiasta aiheutunut satoja tuhansia euroja ylimääräisiä ja turhia kuluja. Kaikki tämä olisi voitu välttää jos konsultointi olisi tilattu kirjaimellisesti miltä tahansa muulta yritykseltä kuin kaupungin tilintarkastusyhteisöltä.


Tein asiasta valtuustossa pöytäkirjalausuman, johon liittyivät lähestulkoon kaikki valtuustoryhmät. Kiitos valtuutetuille tärkeään asiaan puuttumisesta. Vaadimme kaupunkia laatimaan ja noudattamaan toiminnassaan riskiarvioita, joilla turhia kuluja voidaan vähentää.

Alla puheeni kaupunginvaltuustossa tilintarkastusyhtiön valintaa koskien, sekä vyyhdin taustat kokonaisuudessaan.


---

"Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat.

Nyt käsiteltävänä olevaan asiaan sisältyy tärkeä periaatteellinen kysymys vantaalaisten verorahojen tehokkaasta käytöstä.


Marraskuussa jouduimme kovalla taksalla valitsemaan uuden tilintarkastusyhtiön samalle vuodelle tilintarkastusta varten. Nyt valitsemme tilintarkastajaa tulevalle kaudelle, mutta tarjouksia on vain yksi ja hinta on sen mukainen. Kuten tiedätte Suomessa kaupunkien tilintarkastuspalvelujen tarjoamisesta kilpailee käytännössä vain muutama yhtiö. Silti lienee erikoista, että vain yksi yhtiö jätti tarjouksen.


Itselleni tämä poikkeuksellinen tilanne herätti kysymyksen: miksi olemme tässä pakkoraossa?


Konsernijaoston 8.6.2020 päivätystä pöytäkirjasta ilmenee, että VAV Yhtymä Oy on pyytänyt ja saanut kaupungilta ennakkosuostumuksen kanteen nostamiseen.


Asian tausta on pöytäkirjan mukaan seuraava. Silloinen VAV Asunnot Oy - nykyinen VAV Yhtymä Oy - on toteuttanut liiketoimintasiirron vuonna 2018. Siirto oli tarkoitus toteuttaa veroneutraalisti ja tätä varten VAV tilasi veroneuvontaa asiantuntijayritykseltä. Verottaja ei kuitenkaan hyväksynyt siirtyneiden poistojen käyttämistä VAV:n verotuksessa, ja tämä aiheutti yhtiölle huomattavan veroseuraamuksen.


VAV teki asiasta oikaisuvaatimuksen verohallinnolle. Sovintoneuvotteluissa ei menestytty. Tämän vuoksi VAV ja kaupunki ovat jättäneet vahingonkorvausvaateen asiantuntijayritystä vastaan.


Helsingin Sanomien tietojen ja VAV:n toimitusjohtajan kommenttien mukaan kyseinen asiantuntijayritys on kaupungin silloisena tilintarkastajana toiminut BDO Suomi.


Vahingonkorvausvaateen vuoksi tilintarkastusyhtiö ei voinut jatkaa kaupungin tilintarkastajana ja tämän vuoksi BDO toimitti viime vuoden syyskuussa tarkastuslautakunnalle ilmoituksen vuoden 2020 tilintarkastuksesta luopumisesta.


Eli tiivistäen:

  • Kaupungin tytäryhtiö hankki kaupungin tilintarkastajalta BDOlta verokonsultointia. VAV sai tästä huolimatta verottajalta mätkyt.

  • Tämän vuoksi VAV ja kaupunki esittivät BDOlle korvausvaateen.

  • Korvausvaateen johdosta tilintarkastaja ei voinut jatkaa tilintarkastajana.

Ja tässä sitä nyt ollaan.


Nähdäkseni kaupungille ja vantaalaisille veronmaksajille tilanne on tuonut turhia ja ylimääräisiä kuluja kolmeen eri otteeseen:


Ensinnäkin VaV Yhtymä Oy:lle määrätyt veroseuraamukset. Hintalappu: 2 940 045,70 euroa.

Toisekseen tilintarkastajan ylimääräisestä valinnasta vuoden toiseksi viimeisenä kuukautena samalle vuodelle. Hintalappu yhdeltä vuodelta: 142 125 euroa. Reilusti yli normaalin vuositaksan.

Ja kolmannekseen nyt käsillä olevasta kilpailutuksesta, johon kaupunki on saanut vain yhden tarjouksen. Hintalappu tälle tarjoukselle oli 203 400 euroa euroa enemmän edelliseen neljävuotiskauteen verrattuna.


Kaikki me teemme virheitä, tämä on inhimillistä. Virheiden mahdollisuutta on kuitenkin pyrittävä minimoimaan, jotta vantaalaisten yhteiset rahat tulevat mahdollisimman tehokkaasti ja oikein käytetyksi. Lienee selvää, että näin ei tässä tapauksessa ole tapahtunut.


Kaupungin konserniohjaus on epäonnistunut. Tässä tapauksessa on otettu tietoisia ja ennakoitavissa olevia riskejä, jotka ovat sitten toteutuneet. Avoimeksi jää onko näitä riskejä, kuten riitautumisen mahdollisuutta tilintarkastajan kanssa, edes koitettu millään tavalla ennakkoon arvioida tai hallita. Tilanne olisi vältetty tilaamalla konsultointi miltä tahansa muulta yhtiöltä kuin kaupungin tilintarkastusyhteisöltä. Minulle näyttää siltä, että vastaus kysymykseen on ei. Riski olisi ollut kohtuudella etukäteen ennakoitavissa. Pidän tilannetta moitittavana ja uskon, että niin tekee moni muukin valtuutettu.


Esitän seuraavaa pöytäkirjalausumaa: ”Kaupunginvaltuusto kiinnittää kaupunkikonsernin huomiota riittävien riskianalyysien laatimiseen ja noudattamiseen toimintansa suunnittelussa, joiden tarkoitus on minimoida konsernille aiheutuvia ylimääräisiä ja yllättäviä kuluja.”